hits

Utsikt fra folkefesten i OL-løypa

kommentarer

Aslak Sira Myhre er en mann med stort hjerte, et klokt hode og en glødende interesse for idrett. Vi skal derfor lytte når han sier han ikke vil stemme ja til OL i Oslo 2022. Siden også kloke mennesker både kan ta feil og ikke minst overse ulike poeng i sin personlige beslutningsprosess, vil jeg gjerne fortelle hvorfor jeg som styreleder i JO22 - og mange med meg vil stemme Ja til OL. Forhåpentligvis vil Aslak nikke gjenkjennende på hodet og si; «okeida - jeg var kanskje litt kjapp i vendingen der.»


Jeg kommer til å stemme ja fordi Norge kan - og bør - arrangere OL innimellom - gjerne omtrent hver generasjon. Som en del av den olympiske bevegelse - en bevegelse som gir oss så mye som nasjon og som folk -bør vi påta oss ansvaret med invitere hele verden til oss. Det blir jo urettferdig og usolidarisk om kun mindre privilegerte land skal påta seg den oppgaven?


Mange vil, med en viss rett hevde at OL, og IOC, har tiltatt seg proporsjoner som er umulige, kanskje uverdige, å følge. I så fall har vi vel en fantastisk mulighet til å «ta dette ned» på et nivå som alle kan leve med? Det er jo også dette IOC faktisk etterspør.


Framtiden i våre hender roser Oslo 2022 for planene om et nøkternt og nyskapende lavutslipps-OL og oppfordrer oss samtidig til å strekke oss enda lenger. Klimanøytrale leker kan sette standarden for framtidige OL. Oslo vil være et «gjenbruks-OL» som krever minimalt med investeringer i nye anlegg. Stort sett vil man benytte anlegg fra Lillehammer OL og ski/snowboard VM. Så lenge det skal være vinter OL i 2022, må det da være bedre at Oslo bygger noe som vil bli brukt etterpå og som man kan ta t-banen til - framfor at noen andre bygger flere spøkelsesbyer?


Som idretten selv understreker i dagens Dagsavisen: Fem ishaller, nytt treningsanlegg for langrenn og skiskyting i Oslo øst - akkurat der Skiskytterforbundet aller helst vil ha det - og et nytt fantastisk breddeidrettssenter ut av det som kunne blitt et folke- og tanketomt prestisjeanlegg midt i Groruddalen kommer ikke uten vinterlekene. Idretten i Oslo har jobbet og ønsket seg flere og bedre anlegg i mange år. OL og Paralympics i Oslo kan gi dem anlegg som langsiktige, velfunderte og gode planer og ønsker ikke har maktet det siste halve århundret.


Deltaker- og medielandsbyen i Groruddalen vil i praksis innebære to nye bydeler og et løft til en del av byen vi alle er opptatt av trenger det. Som JO22 ambassadøren Sahra Jaber fra Alna har påpekt; et vinter OL i Grorudalen vil stimulere til en integrering vi aldri har sett maken til. Der alle som enda ikke har forstått de viktigste delene av norsk kultur og åndsliv; nemlig ski, idrett og dugnad, kan få anledning til å delta i sitt eget nærmiljø - som en integrert del av den store folkefesten og den store folkedugnaden et OL vil være.


OLs far, Coubertin, sa at det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Og min far sa alltid at den eneste sikre måten å ikke få merket i Birkebeineren var ved å unngå å delta. Vi trenger flere deltakere de neste 8 årene, som Fremtiden i våre hender. Vi trenger ikke flere som står på sidelinjen og buer. Så kjære Aslak; Bli med'a. Bli med å lage et nyskapende bærekraftig OL. En nasjonal dugnad og folkefest for både Ola og Ali Nordmann. Ikke tenk så mye på de siste to ukene; selve idrettsfesten - tenk heller på hva vi kan utrette de neste 8,5 årene - til glede for både dine og mine barn ?- for de kommende generasjoner. I Oslo, i Norge, ja faktisk i verden.