hits

Ingen OL-penger uten OL

kommentarer

Statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier hun heller vil bruke OL-pengene til sykkelstier.  FrP-leder Siv Jensen synes vi ikke kan arrangere OL når det er så mange uløste oppgaver i Oslo. Mens blogger og stortingskandidat for Høyre, Heidi Nordby Lunde, vil bruke hele summen til byutvikling. Vi tillater oss å spørre disse oppegående politikerne, som burde vite bedre: Hvilke penger da?

Av Marianne B. Skou, JO22-ambassadør og informasjonssjef i Lillehammer kommune under OL-94; Olaf Thommessen, styreleder i JO22.

Mange tror at de midlene som eventuelt skal brukes til OL i 2022 bare kan omdirigeres til andre formål.  Men de kan ikke det. Om det dreier seg om Oslos infrastruktur og byutvikling, eller andre gode saker som sykehjem og oppussing av skoler. Uten OL, ingen OL-midler.

Det er staten, idretten og de involverte kommunene som skal dele på OL-regningen. Staten vil ta størsteparten, rundt 90 prosent. OL i Oslo er altså en egen satsing som vil få tildelt spesielle, øremerkede midler. 
De midlene som måtte bevilges er altså penger som ellers ikke ville vært der - uten et OL. Følgelig vil det meste av dette ikke bli gjennomført uten OL som drivkraft, i hvert fall ikke like raskt. Dessuten har OL en spesiell dynamikk, som gjør det lettere å stimulere til private investeringer enn om Oslo kommune skulle bygget veier eller satset på byutvikling i Groruddalen uten OL som bakgrunn og incitament.

Mange mener at OL har blitt for gigantisk. Ja, flere av de siste OL-arrangementene har vært det, men det trenger ikke være slik. Både Oslo (2022) og Sotsji (2014) følger IOCs krav, men sistnevnte kommer til å bruke 10 ganger mer på OL enn det vi legger opp til. Det viser at det primært er arrangørbyene som presser kostnadene i været, ikke IOC. Og skulle IOC komme med tilleggskrav underveis, kan arrangørbyen nekte.

Tross vår rikdom er nordmenn et nøkternt folkeferd. I tråd med dette er det arrangementet som nå planlegges i Oslo, et nøkternt OL - uten ekstravagante investeringer. Man ønsker å vise verden at det er mulig å holde OL på et fornuftig nivå.  I motsetning til Sotsji - hvor alt bygges nytt - vil halvparten av de anleggene vi trenger eksistere allerede, inkludert flere anlegg fra Lillehammer-OL.  Selv om mange av disse må oppgraderes, er vi sikre på at IOC sjelden har mottatt en mer nøktern søknad enn den de forhåpentligvis får fra Oslo neste år.  Lillehammer holdt budsjettet i 1994, og det er ingen grunn til at Oslo ikke skulle gjøre det samme i 2022.

Det er sikkert negative sider ved OL, og vi skjønner godt de som mener det et dyrt. Men det var fint om de som sier det er uetisk å bruke så mye penger når de samme pengene heller kan brukes til noen annet, snart får med seg poenget - at OL-penger ikke finnes uten OL. Og helst før folkeavstemningen 9. september.