hits

Klar beskjed fra Brown og barna

kommentarer
Denne uken kom Gordon Brown, FNs spesialutsending for utdanning og tidligere statsminister i Storbritannia, til Oslo. Han hadde med seg et budskap om at verdens rike land må trappe opp innsatsen for at alle barn skal få utdanning. Det er godt nytt for de 57 millioner barna som ikke går på skole.
 
Plan jobber for at de unge skal få komme til orde og bli hørt. På den måten kan de ta styringen over sine egne liv. Derfor bør barn og unge delta og bli hørt i alle viktige spørsmål omkring utdanning. Jeg var både stolt og glad da en av våre fantastiske juniorrådgivere satt på samme scene som Gordon Brown under debatten på Litteraturhuset i Oslo på tirsdag. 18-år gamle Alexandra fra Holmlia snakket blant annet om hvor viktig det er at barn og unge selv får delta i diskusjonen om hvordan vi på best mulig måte kan sikre god utdanning for alle.
 
Som den unge stemmen i det topptunge panelet illustrerte Alexandra hvorfor det er viktig med deltakelse fra barn og unge i utdanningsspørsmål spesielt. For det første angår diskusjonen om utdanning aller mest dem. For det andre har barn og unge rett til å bidra, og de har mye å bidra med!
 
Forleden fikk vi en rapport fra Uganda som viser hvilken mulighet barna selv har for å bedre skolehverdagen sin. Det har seg nemlig slik at antall elever som får grunnskole i Uganda har økt voldsomt de siste årene. Men til tross for fremgangen er det fortsatt utfordringer i det ugandiske skolesystemet. Det handler først og fremst om kvaliteten på utdanningen. En av de viktigste grunnene til det er høyt lærerfravær. 20 til 30 prosent av lærerne er borte fra skolene hver eneste dag. Én skole rapporterer om et gjennomsnittlig lærerfravær på 62 prosent.
 
Dette har selvfølgelig også en negativ påvirkning på elevenes oppmøte. Det blir lett for dem å finne grunner til ikke å være på skolen når de aldri kan være sikre på om læreren faktisk kommer til å være der. I snitt er 27 prosent av barna i Uganda borte fra skolen.
 
Plan Uganda så seg nødt til å gjøre noe med saken. I samarbeid med Nokia har vi gjennomført et pilotprosjekt ved fem skoler i Luwero-distriktet der vi utstyrte elevene med mobiltelefoner som de kunne bruke gratis til å sende tekstmeldinger om lærerfravær til de lokale skolemyndighetene. Skolemyndigheten ville da kunne kontakte de fraværende lærere og be om en forklaring på hvorfor de ikke var på skolen. Som arbeidsgiver og skoleeier ville myndighetene da også kunne følge bedre med på hver enkelt lærers fravær. Det ga åpenbart lærerne ekstra motivasjon for å møte opp. 
 
Ordningen med elevenes SMS-varsling, som Plan nå har arbeidet med i to og et halvt år, har gitt positive resultater både når det gjelder elevfravær og lærerfravær. Problemet med lærerfravær har de nesten fått bukt med, og elevfraværet er redusert med nesten 80 prosent! Det har også gjort at elevene lærer mer og gjør det bedre på skolen.
 
Halvparten av befolkningen i verdens fattigste land er under 18 år. De som utgjør tidenes største ungdomsgenerasjon, trenger imidlertid mer enn å kunne lese, skrive og regne. Skolen skal også være en arena der barn og unge får delta og forberedes på å være med å utvikle samfunnet de lever i.
 
Både Alexandra fra Holmlia og elevene som varsler om lærerfravær på SMS i Luwero, er eksempler på hvordan ungdom selv kan påvirke sine egne liv og sine egne muligheter. Med god hjelp fra Plan skal enda flere barn og unge få mulighet til å bli hørt!