hits

Bærekraft er det nye internett - og er kommet for å bli

kommentarer

 

Daglig jobber mine kolleger i Plan og jeg med å bidra til at barns rettigheter respekteres over hele verden. Daglig blir vi konfrontert med grusomme skjebner knyttet til barn som blir frarøvet sin barndom, utnyttet, tvangsgiftet bort, bortført, utsatt for seksuell slavehandel med mer.  

Og allerede nå har jeg mistet halvparten av leserne, fordi vi begynner å gå i metning. Vi orker ikke høre mer om dette. Vi vet om det. Vi kan bare ikke gjøre noe. Og det fyller oss alle med avmakt. Alle kan jo ikke jobbe i Plan eller andre bistandsorganisasjoner.

 

Men de fleste av oss jobber et sted. Og mange av oss jobber i det private næringsliv. De fleste norske bedrifter har en eller annen forbindelse med andre land i form av import eller eksport eller i form av leveranser og produksjon. Den innflytelsen en bedrift kan øve på sin leverandør, og dermed på dennes lokalsamfunn, overgår langt det noen politiker kan drømme om når det gjelder bærekraftig utvikling i det aktuelle landet og i lokalsamfunnet. 

 

Hva så? Det viktigste for en bedrift er jo å være lønnsom, vil du kanskje hevde. Tjene penger. Skape utbytte. Overlate til myndigheter og det sivile samfunn å skape lover og regler som ivaretar barn og arbeidere. Og på et vis er det riktig. En bedrifts viktigste samfunnsansvar er å være lønnsom. På den måten skaper den arbeidsplasser og betaler skatter og avgifter og skaper økonomisk stabilitet i et samfunn. Det er likevel ikke likegyldig hvordan denne lønnsomheten oppnås. 

 

Og der har du som leser fortsatt makt. Du kan innrette dine innkjøp mot dem som viser en ansvarlig holdning til sine leverandører. På den måten bidrar du ikke bare til at barn og andre ikke blir utnyttet. Du stimulerer faktisk til vekst og demokratiutvikling i det aktuelle samfunn. På den måten vil du vise at bærekraftig utvikling er lønnsomt.

 

I tillegg viser alle analyser at særlig de yngre generasjoner ønsker en arbeidsgiver som tar dette samfunnsansvaret på alvor. En virksomhet som kjemper om kompetanse, som alle virksomheter gjør i Norge, vil derfor måtte bevise at virksomhetens formål innebærer å være en god samfunnsborger. Nasjonalt så vel som internasjonalt. Dette innebærer å bekjempe korrupsjon, miljøødeleggelser og brudd på barns rettigheter. Alle analyser viser at selskaper som har dette høyt på sin agenda, lykkes bedre med å tiltrekke seg og beholde sin arbeidskraft, og dermed stimulere egen produktivitet.

 

Forresten; dette tror jeg egentlig er gammelt nytt. «Alle» er vel egentlig enige i at det er slik det henger sammen. Og at næringslivet ikke bare har et ansvar, men at det er økonomisk fordelaktig å legge bærekraftig utvikling til grunn for sin virksomhet. Og at Kofi Annan dermed hadde rett i sin tese om at det er helt urealistisk «å redde verden» uten næringslivets aktive rolle.