hits

Katastrofal ebola-utvikling

kommentarer


Hele Plan har nå høynet kriseberedskapen til «red alert». Det betyr at vi tar ebola-epidemien like alvorlig som tyfonen på Filippinene i fjor og jordskjelvet i Haiti i 2010. Det dødelige viruset lammer nå store deler av Vest-Afrika. I Plan har vi begynt å miste fadderbarn.

I Liberia omtales ebola som verre enn borgerkrigen som herjet i landet i mange år. For folk i de ebolarammede landene er det snakk om å unngå smitte og overleve en dødelig sykdom. For oss er det snakk om å gi nok.

Denne uka fikk vi ny informasjon om ebola som gjør at vi må legge alt annet til side for å skaffe midler til bekjempelse av smittespredning i de rammede områdene. Derfor inviterte vi i går kveld det norske folk til å delta i en SMS-dugnad for å styrke nødhjelpsarbeidet. Responsen er massiv og rørende. Før jeg gikk til sengs rundt midnatt i går, hadde det norske folk gitt 800 000 kroner til nødhjelpsarbeidet. Fredag ettermiddag rundet vi en million kroner. 

Støttemeldingene raser fortsatt inn. Det forteller meg at vi også her hjemme er i ferd med å forstå hvilke enorme konsekvenser ebola-epidemien vil få for verden hvis vi ikke reagerer nå. I løpet av et halvt år har ebola tatt nesten 2 500 menneskeliv. Bare i løpet av de neste ukene kan antallet dobles. Verdenssamfunnet har somlet i takt med at smitten har spredd seg og nå har befestet seg i store deler av Vest-Afrika.

Plan har 50 000 fadderbarn i de rammede områdene. I kriser som dette er det barna som er hardest rammet. I går fikk vi melding om at også to fadderbarn med norske Plan-faddere er omkommet av ebola. 

Vi er på plass med kriseberedskap i felt og gjør alt som står i vår makt for å beskytte barna og hindre spredning i deres lokalsamfunn. Plan arbeider langs to akser: 

1. Forebygge og hindre spredning, bistå helsepersonell

  • Bygge fasiliteter for håndvask på skoler og offentlige steder i samarbeid med entreprenører 
  • Tilføre utstyr, drivstoff og desinfeksjonsmidler 
  • Lære opp helsepersonell
  • Desinfisere latriner, hjemmene til smittede personer og offentlige steder

2. Spre informasjon

  • Informasjonskampanjer om ebola via radio, plakater og tekstmeldinger i samarbeid med myndighetene
  • Sosial mobilisering ? muntlig overlevering av kunnskap om ebola og smittefare

Dersom du ønsker å bidra til vårt arbeid, kan du sende SMS til 2434 med kodeord PLAN og gi 200 kr eller sette inn valgfritt beløp til kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "ebola").