hits

Afrikas svartedauden?

kommentarer


Gjennom «Theas bryllupsblogg» har Plan engasjert mange nordmenn mot barneekteskap fordi vi satte en fjern virkelighet inn i en nær kontekst. Skal man gjøre det samme med ebola, er kanskje det nærmeste å sammenlikne viruset med svartedauden. 

Mange har allerede sagt det en stund, senest den norske legen Gunnar Hasle til NRK: Ebola kan bli Afrikas svartedauden. Veksten i antall smittede og antall døde er eksponentiell, og det er ikke tegn til at spredningen vil avta. I alt har det nå blitt påvist ebola i Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Senegal og Den demokratiske republikken Kongo. Altså, i seks land.

Det er naturligvis helt feil å sammenlikne situasjonen i middelalderens Norge med nåtidens Vest-Afrika. Men ebola spres nå i et omfang som kan minne om svartedauden. I Vest-Afrika har det sammenheng med blant annet fattigdom, analfabetisme, dårlig helsetilbud, sårbare og lite tilgjengelige lokalsamfunn, lite kunnskap om nye sykdommer og vanskeligheter med å spre informasjon. 

Åpenbart er det et stort behov for medisinsk hjelp til de som er syke av ebola. Spesialiserte organisasjoner som Leger uten grenser arbeider på spreng med behandling og smittebegrensning. Det er nå mange innreisende helsearbeidere som tar på seg den risikoen det er å teste personer for smitte, behandle de syke og håndtere de døde. Takk til dem!

Men for å stoppe ebola er det mer som må til. Og her er det organisasjoner som Plan har sin spesialisering. Vi jobber blant annet med å beskytte etterlatte barn, hjelpe helsepersonell med transport av mat og medisiner, bistå i utbedring av hygieniske forhold, som å bygge latriner og sørge for desinfisering, og vi samarbeider med myndighetene for å få ut informasjon. Det er stor mangel på kunnskap, og med så utbredt analfabetisme betyr det at også mye av informasjonen må gis muntlig.

Når dødstallene måles i tusener, kan ofrene måles i millioner. Konsekvensene av ebola går langt utover selve sykdomstilfellene. Landene i Vest-Afrika er på randen av sammenbrudd og lovløse tilstander. Vi i Vesten er langt på overtid med å hjelpe. Nå trenger vi å mobilisere så kraftig som mulig for å sette en stopper for vår tids potensielle svartedauden.

Ønsker du å bidra til Plans innsats mot ebola, kan du sende SMS til 2434 med kodeord PLAN og gi 200 kr, eller sette inn valgfritt beløp til kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "ebola").

#ebola

Illustrasjonsbilde: BBC World