hits

Det finnes ikke barneporno

Det finnes ikke barneporno. Det finnes bare dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Så enkelt er det. Vi skal ikke uskyldiggjøre dette med å kalle det porno. For det er ikke det. Det er bevismateriale. Det er bevis for at voksne utsetter de svakeste av oss for de mest grusomme overgrep og grove brudd på menneskerettigheter.

Og det skjer i Norge. Med norske barn og norske overgripere. Og det skjer i andre land. Fattige land med fattige barn. Fortsatt med norske overgripere. Enten de reiser til land som Thailand, Kambodia, Fillipinene og andre land. Der de betaler for å forgripe seg på et barn.

Eller de sitter hjemme foran sin PC og bestiller en «live streaming» av en voldtekt av en ung gutt eller jente i et annet land. I Land der fattigdommen er stor og menneskelivene lite verdt. Og der barns rettigheter ikke teller.

Barna er ofte tatt fra sine foreldre, smuglet til et senter for overgrep ? også kalt «bordell».

Millioner av barn er ofre for dette årlig, og ofte med norske «kjøpere».

Eller de forgriper seg på egne eller andres barn og deler bildene av det på nettet. I bytte mot bilder av andres barn som blir frarøvet sin barndom, sin menneskelighet, sine fremtidsutsikter og sine evner til å noensinne kunne stole på noen, elske noen, eller leve et normalt liv igjen.

Kripos anslår at det kan være så mange som 50 000 potensielle overgripere i Norge. 50 000 som blir seksuelt opphisset av barn. Mange av dem lever det aldri ut. Noen lever det ut på nettet ? som kjøpere i et marked der barna er varen. Andre reiser til et annet land, eller forgriper seg på barn i Norge.

Daglig har Kripos oversikt over hundrevis av nedlastninger på nettet som omhandler overgrep mot barn, og det er kun toppen av isfjellet. Sannsynligvis er det tusenvis av nedlastninger daglig i Norge.

Vi hører om enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. Som blir beskyldt for å bli sendt avgårde for å sikre gjenforening for sin familie i Afghanistan eller Syria. Sannheten er at de ofte må «betale» med sex for å krysse de ulike grensene og komme gjennom de ulike kontrollene. Og sannheten er at de ofte er ofre av kyniske menneskesmuglere som holder øye med dem også når de er på mottak i Norge. Der de forblir lette ofre for ulike former for utnytting. Flere hundre enslige mindreårige asylsøkere er forsvunnet fra norske mottak, uten at vi har hverken evne eller vilje til å gjøre rede for dem.

Og ingen ser ut til å bry seg nok til å stoppe det.

Derfor lanserer vi i dag ECPAT Norge. ECPAT står for «End Child Prostitution and Trafficking» og er en global organisasjon som finnes i over 80 land. Fra 2009 har den ikke vært representert i Norge. Men nå er ECPAT tilbake. Vårt formål er å sikre at regjering og storting tar dette problemet på alvor. At politiet får de ressursene og virkemidlene de trenger. At barns rettigheter implementeres ytterligere gjennom et robust lovverk og i politikk. At regjeringens lenge varslede handlingsplan mot menneskehandel retter seg også mot de mest utsatte og sårbare. Og at opinionen blir oppmerksomme på dette samfunnsproblemet som rammer de aller svakeste av oss. I Norge. Og i resten av verden.

Er du enig i at dette må bekjempes og du ønsker å støtte oss så besøk vår hjemmeside www.ecpatnorge.no, eller vår facebookside.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar