hits

Bruker vi for mye oljepenger?

kommentarer

På min første høring i Finanskomiteen for Bedriftsforbundet var det ikke tvil om hva de ulike partiene var opptatt av å høre fra organisasjonene. Bruker vi for mye oljepenger? Det er 130.000 arbeidsledige. Betyr den høye arbeidsledigheten at vi står overfor en krise?

Temaet for høringen var revidert nasjonalbudsjett og bakgrunnen for diskusjonen som går i media er den foreslåtte økningen av oljepenger på 10,4 milliarder og «krisepakken» til Sør- og Vestlandet på 900 millioner kroner.

Vi bruker ikke for mye oljepenger i årets budsjett

Økningen i oljepengebruken i RNB skyldes ikke, slik medieoverskriftene lett kan gi inntrykk av, betydelig økte utgifter. Netto offentlige utgifter målt ved politiske prioriteringer er nærmest uendret, med en samlet økning på rundt 200 millioner kroner i nye utgiftsforslag.

Oljepengeøkningen skyldes primært at økonomien er svakere, og det gir reduserte inntekter for det offentlige. En kraftig nedjustering av jobbveksten fra 0,5 til 0,2 prosent fra budsjett til revidert betyr dessuten færre jobber i privat sektor. Det er i tråd med handlingsregelen at oljepengebruken økes når økonomien utvikler seg svakere og skatteinntekter svikter. På lengre sikt blir det derimot viktig å få ned offentlig utgifter igjen ved bla. lavere vekst i offentlig ansatte, sykelønn og mindre byråkrati.

Hvem eier «krisen»?

Med økt oljepengebruk og arbeidsledighet på 4,6 prosent er media og de ulike politiske partiene godt i gang med å krangle om eierskapet til «krisen». http://www.tv2.no/nyheter/8304780/

Hvilke partier som får eierskap til krisedebatten er irrelevant for bedriftene og de arbeidstagerne som rammes av den synkende oljeprisen. Det er de som opplever tøffere tider og det er de som opplever utfordringer. Det vi burde diskutere er hvilke tiltak vi skal iverksette for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig. Tiden er kanskje overmoden for å børste støv av den gamle diskusjonen: «hva skal vi leve av etter oljen?». Noen vil kanskje hevde at den diskusjonen er for lite og for sent, men det er bedre sent enn aldri å ta denne debatten på alvor.  

Sats på nye næringer og bedrifter

Økonomien er inne i en utfordrende omstilling fra en situasjon hvor høye oljeinvesteringer har drevet veksten, til en mer normal økonomi hvor andre næringer betyr mer enn tidligere. Oljerelatert virksomhet er også oftere preget av større bedrifter, mens andre næringer oftere er preget av mindre bedrifter. Omstillingen vi er inne i er derfor et skifte mot økt betydning for mindre bedrifter og nye næringer.

I tiden som kommer blir det også viktig å understreke at det ikke er politikerne som skal vedta hvilke næringer vi skal satse på i fremtiden. Bedriftsforbundet forventer at Regjeringen i neste budsjett kommer med tiltak som senker terskelen for å etablere nye virksomheter, reduserer kostnadene ved å ansette flere, øker tilgangen på risikokapital og gjør det mer attraktivt å investere i næringslivet. Politikerne må legge til rette for næringsnøytrale tiltak som styrker privat norsk eierskap. Så er det opp til næringslivet og snu skuta slik at vi kommer ut av «krisa».